Center for integrativ traumebehandling

Traumeterapi

 

Hos Center for Integrativ Traumebehandling hjælper vi mennesker ramt af traumer, traumatiske oplevelser og forskellige slags ondt i livet med at finde tilbage til meningsfuldhed og glæde i livet.

Måske ved du med sikkerhed, at du har været udsat for noget, der har været traumatisk, eller måske går du rundt og har det dårligt, men har svært ved at finde ud af hvorfor.

Det er helt normalt, at du mistrives eller mærker svære følelser som ensomhed, angst, uro, vrede, forkerthedsfølelse eller andet, som i virkeligheden er traumerelateret, men som du måske ikke ved kan skyldes skjulte traumer. Mange mennesker oplever, at det kan være svært at sætte ord på, hvorfor livet ikke er helt nemt og som de ønsker sig det skal være.

At leve med traumer ser forskelligt ud for forskellige mennesker, og traumer er også forskellige. Fælles for traumer er, at de er oplevelser af noget, som var grænseoverskridende og overvældende, at de vækker en forkerthedsfølelse eller skam i os, og at de ryster os ud af os selv i varierende omfang. Nogle oplever, at deres traumer står i vejen for, at de kan skabe meningsfulde relationer. Der kan være problemer med at få en hverdag til at hænge sammen. Tab af mening, Manglende lyst til at deltage i sociale arrangementer, samt at traumet eller traumerne forhindrer noget, som er vigtigt. Andre oplever, at livet er svært at leve, og nogle mister også, midlertidigt eller længerevarigt lysten til at leve eller være her overhovedet.

Traumer påvirker hjernen, kroppen og vores sundhed. Forskning giver tydelige eksempler på, at et eller flere traumer øger risikoen for både psykiske lidelser og fysiske sygdomme. Den biokemi kroppen sætter ind med i krisetider, er nemlig kun til kortvarig brug. Hvis kroppens stressrespons ikke forløses, vil dens biokemi over tid belaste vores immunforsvar, hormonsystem, organer og vores kognitive funktioner. Vores erfaring er, at mange mennesker, som går rundt med traumer, uanset om de er skjulte eller man er bevidst omkring dem, over tid får fysiske symptomer og udvikler en sårbar fysik. Disse fysiske manifestationer af traumetilstande kommer ofte af meget lang tids ikke-lytten til kroppen. Arbejdet med traumer hos os handler derfor om at genvinde samarbejdet med den sansende krop.

Et område hvor traumer ofte kommer til udtryk er i vores relationer, og i vores sociale samspil. De kan dukke op som angsten for at miste, jalousi, magtkampe, misbrug, isolation (ensomhed), offer/krænker/redder-strukturer. 

Vi kan blive medafhængige, vi kan opleve at vi gang på gang bliver forladt eller forlader vores partner. Det kan være man har svært ved at bede andre om hjælp på trods af udmattelse, har tendens til at få ejerfornemmelser over sin partner eller en anden tæt relation, eller at man omvendt har svært ved at binde sig til et andet menneske.

I Center for Integrativ Traumebehandling er vi mere optagede af de effekter og den påvirkning traumet eller traumerne kan have på dit liv, og mindre interesseret i størrelsen på traumet. Således ser vi det som vores opgave at gå åbent og ikke-dømmende ind i traumebehandlingen, og tage udgangspunkt i hvert enkelt menneskes situation, erfaringer, oplevelser, håb og drømme for fremtiden, samt den måde traumerne eller traumet udtrykker sig på.

Vi tager altid udgangspunkt i din unikke situation, og sammensætter et forløb skræddersyet til dig og dine behov. Fælles for alle behandlingsforløb er, at vi hele tiden arbejder ud fra en viden om traumers påvirkning af samspillet mellem kroppen, psyken og nervesystemet. Nervesystemet og kroppen samarbejder hele tiden gennem sansninger af stemninger og holder øje med farer, for at sørge for du overlever. Disse sansninger og kropslige erfaringer er ordløse, og derfor ofte tilstande vi ikke kan tænke os til og som ikke kan forløses med ord. Vores krop er imidlertid uhyre intelligent, og den vil gerne samarbejde, så hvis den får de rette betingelser, vil den selv forløse de fastlåste bevægelser.

Vores tilgang til behandling bygger på en viden om og en erfaring med, at fastlåste traumer kan forløses, og kroppens selvhelbredende kræfter kan hjælpes i gang ved at kombinere flere terapeutiske sanse- og kropsbaserede tilgange.

Du kan læse mere om vores behandling under Forløb, og blive klogere på Udtryk for Traumer i artiklerne herunder.

Du er også altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om din situation på kontakt@ceintra.dk.

Kærlige hilsner
Monica 

 

I Center for Integrativ Traumebehandling tager vi altid udgangspunkt i din unikke situation, og sammensætter et forløb skræddersyet til dig og dine behov 

Oplevelsesbaserede & Tilknytningsrelaterede Traumer

På Center for Integrativ Traumebehandling arbejder vi overordnet ud fra to definitioner på traumer: Oplevelsesbaserede og Tilknytningsrelaterede traumer:

Oplevelsesbaserede traumer er, hvis du har været ude for en eller flere oplevelser, som har været svære for dig at håndtere, navigere i, og leve med. Oplevelser som sidder fast, dukker op som erindringer, og som påvirker dig i din hverdag og dit liv. Måske kommer du til at tænke om oplevelsen, at bare du havde gjort eller sagt noget andet end det du gjorde. 

Under oplevelsesbaserede traumer hører også det man kalder Sekundær Traumatisering, hvilket betyder, at du har været vidne til nogle andres ulykke, overgreb, mm. Det kan også være samtaler du har overhørt eller voldsomme historier, som sætter spor, og når vi pludselig mindes om noget voldsomt fra vores eget liv. mm.

Sådanne oplevelser kan forstyrre og ramme dig med samme styrke som direkte oplevede traumer. Disse sekundære traumatiseringer er ofte oversete, men hos os tager vi dem dybt alvorligt, fordi vi ved, hvor stor betydning de kan have for det enkelte menneske.

Tilknytningsrelaterede traumer stammer fra interaktionen med din omsorgsgiver (mor, far, den tætteste) i din opvækst. I de tidligere og unge år af vores liv lærer vi, hvilke muligheder vi har for at være os selv sammen med andre, hvilken slags adfærd og væren der er ok og ikke ok, og vi udvikler strategier for at klare os og overleve. Som voksne kan vi opleve, at nogle af vores overlevelsesstrategier og de beskeder vi har modtaget fra vigtige tætte relationer om vores værdi som mennesker, kan forhindre os i at leve det liv vi drømmer om. Ofte vil tilknytningsrelaterede traumer også betyde, at vi føler os mindre værd eller mindre gode nok. De traumer, der er opstået ud fra en tilknytningsproblematik, sidder i nervesystemet som dybe, ofte ordløse tilstande, overbevisninger, adfærd og kropslige erfaringer (eller mangel på kropslige erfaringer).

Vil du vide endnu mere om traumer?

Eksempler på
Oplevelsesbaserede Traumer

E

Voldtægt

E

Mobning

E

Overfald

E

Overgreb

E

Voldsomme begivenheder

E

Naturkatastrofer

E

Krigstraumer

E

Operationstraumer

E

Voldsomme kropslige begivenheder (fald, operation, biluheld mm.)

E

Voldsomme oplevelser med fødsler

E

Tab af nær familie, venner, børn

E

Fagpersoner, som har været ude for voldsomme oplevelser/overgreb

E

Tortur

Eksempler på Tilknytningsrelaterede Traumer

E

Gentagne afvisninger af mor/far/ andre tætte omsorgspersoner

E

Misbrug i familien

E

Somatisk sygdom i familien

E

Psykisk sygdom i familien

E

Vold og overgreb

E

Manglende kærlighed, omsorg, opmærksomhed og anerkendelse

E

Incest

E

Symbiotiske familieforhold

E

Rivalisering og drama

E

Skilsmisser

E

Adoption

E

Anbringelser uden for hjemmet

E

Forældres uforløste traumer

E

Dysfunktionelle familieforhold

E

Utryg, uforudsigelig familie

Symptomer på både Tilknytningsrelaterede og Oplevelsesbaserede Traumer

E

Angst og angstanfald

E

Panikanfald og fobier

E

Ensomhed, fortabthed og tomhedsfølelse

E

Følelser af afsondrethed, fremmedgørelse og isolation

E

Forkerthedsfølelse (skammens ansigt)

E

Hukommelses- og koncentrationsbesvær

E

Søvnproblemer; evt. mareridt

E

Mental tomhed eller tunghed

E

Tilsyneladende uforklarlige følelsesmæssige svingninger af vrede og raseri

E

Manglende evne til at skabe og vedligeholde nære relationer

E

Undgående adfærd (at undgå bestemte steder, aktiviteter, bevægelser, erindringer eller mennesker)

E

At blive tiltrukket af farlige situationer

E

Afhængighedsstyret adfærd (spiseforstyrrelser, misbrug af alkohol og/eller stoffer, rygning etc.)

E

Kropslig selvdestruktion (alvorligt misbrug, selvskade, cutting mv.)

E

Depression

E

Katastrofetanker

E

Tankemylder

E

Dårligt fungerende immunsystem med gentagne eller kroniske infektioner

E

Astma, eksem og andre hudsygdomme

E

Fordøjelsesproblemer

E

Ubalance i hormonsystemet

E

Psykosomatiske sygdomme, specielt hovedpine, migræne, nakke- og rygproblemer

E

Synsforstyrrelser

E

PTSD

CENTER FOR INTEGRATIV TRAUMEBEHANDLING

Vores forløb til dig

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

Online forløb

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter.

Terapi

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

Supervision

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

 

Artikler