Center for integrativ traumebehandling

Traumeramt

 

Hjernen & nervesystemet i komplekst
og intelligent samarbejde

 

Traumer rammer os forskelligt, og vi kan leve med mange symptomer, som vi ofte slet ikke forbinder med et traume. Fælles for traumer er, at kroppen og nervesystemet bliver overvældet af oplevelser, der overgår vores følelsesmæssige og/eller kropslige kapacitet til at takle oplevelsen. Dette gælder uanset om der tale om en bilulykke eller en utryg opvækst (tilknytningsrelateret udviklingstraume).

 Hjernen og vores nervesystem indgår konstant i et komplekst og intelligent samarbejde, og forskning viser, at når hjernen og nervesystemet overvældes emotionelt, reagerer vores samlede biologiske system ved at indkapsle denne oplevelse og ”hjælper” os til at ”glemme” den. Vi kan ikke selv kontrollere denne selvregulerende (autonome) del af hjernen og er det en vældig smart og nødvendig overlevelsesstrategi.

Hvis hjernen og nervesystemet hurtigt genfinder trygheden, sker denne nedlukning og indkapsling ikke, og vi påvirkes ikke i udpræget grad af oplevelsen. Men udebliver denne selvregulering kommer vores nervesystem ud af balance, hvilket kan give os forskellige fysiske og psykiske symptomer.

Måske du kan genkende et eller flere symptomer på listen.

Tilknytningsrelaterede traumer

 

Som børn er vi 100% afhængige af kontakt med omsorgspersoner/tætte relationer for at overleve. Når vi er små og de voksne, der skal beskytte, drage omsorg for, og være kærlige mod os, ikke kan finde ud af det, bliver vi sårbare, usikre og angste. Vores nervesystem får ikke den oplevelse af tryghed og kontakt, som skaber en grundlæggende følelse af ro, tryghed og tillid. Allerede som foster, som nyfødt og i de første tre år som barn, er hele vores krop og biokemi indrettet til at tage imod og lære af alt det vi er omgivet af, og vi præges af alle de pålidelige gentagelser, vi møder i vores liv. Desværre er det ikke alle pålidelige gentagelser, som er de mest hensigtsmæssige for os.

Der kan være mange årsager til at vores mor, far eller omsorgsperson ikke møder os som vi har brug for. De kan være ramt af fødselspsykoser, depressive tilstande, misbrug, stress, konflikter i ægteskaber, sorg- & krisetilstande, skilsmisser, og ikke mindst, hvis vores mor og/eller far (omsorgspersonerne) ikke selv oplever tryghed ved at være dem, de er. Det er ikke kun i tydeligt dysfunktionelle familier, at der foregår eller mangler følelsesmæssig regulering, tryghed og kontakt; også i tilsyneladende og udadtil almindelige og ”pæne” familier kan der mangle helt grundlæggende tryghed og omsorg.

En krop på overarbejde

 

Dét at opleve, at verden er utryg, sætter kroppens biokemi på overarbejde. Den knokler for at hjælpe os med at skærme os mod det, der føles for stort og farligt.

Det er i første omgang en fysisk proces. Vores krop, væv, muskler, bindevæv spænder op og roterer sig for at beskytte os. Blodomløbet påvirkes kraftigt. Forbindelsen til vores organer forandres. Områder kollapser/stivner eller bliver spændt. Det kan give smerter og hele den tilstand, sætter sig som ordløse oplevelser og fastlåste tilstande i vores krop. Dette påvirker stofskiftet, organer, nerve- og hormonsystem samt blodgennemstrømningen i vores hjerne og derved også vores udvikling, liv og sundhed. I sidste instans påvirker denne biokemi/biologi os ikke ”kun” i kroppen, men også følelsesmæssigt, socialt og mentalt.

Jo tidligere og/eller jo mere vi oplever disse svigt og tab ind i vores nervesystem, jo hurtigere aktiveres de tilstande igen og igen – og det forsvinder ikke med tiden. Så når vi kommer i kontakt med noget, der trigger kroppens minder om alt det, der engang var alt, alt for farligt og voldsomt, udvikler vi ubevidst en adfærd og nogle overlevelsesstrategier, hvor der er noget, vi undgår, fordi vi for alt i verden vil undgå at vække det ubehag og den smerte, der følger med, at de lag aktiveres. Livet indskrænkes oftest, og over tid vil det sætte sig som kroniske symptomer, relationelle og/eller sociale udfordringer.

Den livsnødvendige kontakt

 

Vi kan tale os til mange ting, men den dybe regulering af vores nervesystem og dermed alle vores psykiske lag finder, efter vores erfaring, sted i de ordløse, sanselige bevidsthedslag. Derfor er vi meget optaget af de lag i nervesystemet, som er ”blevet tabt” og stivnet. De lag som er blevet overvældede og på ny skal bevæges for at komme i den naturlige rytme og flow igen. De lag som er blevet lukket ned i kroppen, og som mangler erfaring med at blive rummet i en kærlig og accepterende kontakt – og dermed blive reguleret – sammen med et andet menneske.

I traumebehandlingen bringer vi de tilstande, vi ikke taler så meget om frem i lyset og kigger på dem. Den skam, ensomhed og angst og det, at vi måske ikke kunne klare ”at komme over det” og stadigvæk er påvirkede, er vigtig at bringe til overfladen og give et udtryk. Ligesom det had, der blev slået hårdt ned på eller den afsky, vi engang ikke måtte give udtryk for. Alt det, vi ikke måtte være og gøre, lukker vi ned for.

Traumeterapi handler blandt andet om at færdiggøre den bevægelse i alle de reaktioner, som ikke tidligere fik et udtryk.
Denne færdiggørelse af de stivnede bevægelse er med til at opløse traumet og kan frisætte så megen energi i både krop, psyke og de relationelle forhold, at livet atter kan åbne og udfolde sig.

CENTER FOR INTEGRATIV TRAUMEBEHANDLING

Vores forløb til dig

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

Relationel Biologisk
Supervision

TIL FAGPERSONER, SOM ARBEJDER MED TRAUMERAMTE

Vi kan i arbejdet med mange forskellige slags mennesker, som er ramt af traumer eller traumatiske oplevelser ikke undgå at støde ind i problematikker, som vi har vanskeligt ved at overskue.

8 på lager

HJÆLP… Jeg kan ikke
tage mig sammen!

ONLINEFORLØB
TIL DIG SOM ØNSKER AT VÆKKE DIN INDRE KRAFT OG LYST TIL LIVET

Oplever du, at det kan være svært at tage dig sammen? Skal det være slut med at bebrejde dig selv? Så er onlineforløbet her noget for dig.

Gruppeforløb for
Traumeramte

TIL DIG DER ER RAMT AF TRAUMER

At være sammen med andre i de svære følelser man står i, kan være det mest forløsende og en stor, stor støtte for den enkelte deltager.

10 på lager

Artikler