Center for integrativ traumebehandling

Pårørende

Fokus er ofte rettet mod den, der er ramt af traumer, men det at være pårørende eller i en tæt relation med et traumeramt menneske, er yderst sårbart og kan være meget belastende for dig og resten af familien.

Tanker og følelser fylder, men det kan være vanskeligt at tale om, fordi man som pårørende ofte føler, at man ikke vil tage plads. Ofte betyder det også, at tid til sig selv og andre bliver mindre, hvilket er en stressfaktor i sig selv.

Det er utroligt opslidende at skulle være den, der gang på gang skal trylle overskuddet og forståelsen frem. Det kan også være svært at rumme de voldsomme reaktioner fra den, der er traumeramt eller for den sag skyld det, der sker med dig selv. Mange ender i situationer, hvor de hverken kan ikke kende sig selv eller den anden. Det hele kan meget hurtigt spidse til og forværre situationen, og I kan meget hurtigt komme ind i meget destruktiv spiral for alle parter. Forskning viser, at det kan vi kun holde til en vis tid, hvorefter det kan ende med en stor flugtimpuls eller at vi selv rammes af stresstilstand og skam over ikke at kunne hjælpe/redde den anden.

Det er vigtigt, at du som pårørende og I som familie eller par bliver støttet og hjulpet i disse svære processer!

Denne støtte og hjælp tilbyder Center for Integrativ Traumebehandling. Vi tilbyder samtaler eller et samtaleforløb til dig/jer, som er pårørende til en person, der er ramt af traumer.

Vi er meget optaget af de sekundært involverede parter til mennesker med traumereaktioner. For det at gå i en kontant spændingstilstand både hos sig selv og i den anden, påvirker vores krop og følelser i sådan en grad, at man som pårørende kan rammes og rystes så meget, at man ender i en såkaldt sekundær traumatisering. Det kan ske for alle, og derfor er det så vigtigt, at du har mulighed for at ventilere de tilstande og få hjælp til slippe og takle det.

En samtale eller et forløb kan give dig et rum, hvor alle dine tanker og følelser bliver rummet, uden at du skal tage hensyn til, hvorvidt dine følelser og behov er belastende, relevante eller ”for meget”. Du har her en mulighed for at blive hjulpet til at genvinde din ro, livskraft og overskud samt få hjælp og støtte til at overskue situationen ud fra dit perspektiv. Vi lærer dig også, hvordan du kan bevare kontakten til dine egne grænser og blive bedre til at sige til og fra.

Som er naturlig del af al behandling ved Center for Integrativ Traumebehandling, vil du modtage undervisning om traumereaktioner, hjernens og kroppens opbygning og hvilke reaktioner, der opstår hos mennesker som omgås og lever sammen med personer som er traumeramt. På den måde bliver du både personligt og fagligt klædt på til bedre at kunne håndtere de forskellige reaktioner.

Børn & Unge

Børn & unge som er en del af en familie, hvor en eller flere personer har traumereaktioner, kan ikke undgå at blive påvirket i deres opvækst og udvikling. Det er derfor afgørende for deres fremtidige liv, at der bliver taget hånd om dem, så de ikke også udvikler kroniske traumereaktioner. 

På Center for Integrativ Traumebehandling har vi både individuelle samtaler og gruppeforløb for børn og unge. Her kan de spejle og genkende sig i hinanden og på en let måde blive undervist i traumer og de reaktioner, de oplever.

Børn & unge vil, afhængig af alder, altid tilpasse sig familien, og hvis de ”tabes”, ender det som regel med, at de oplever, at det hele er deres skyld. De bliver ramt af skam. De vil også ofte opleve, at deres liv bliver begrænset. De kan måske ikke altid tage venner og veninder med hjem da mor, far eller søskende ikke kan ”tåle det”. Mange vil udvikle et mønster med at skulle passe på de andre i familien, ofte på bekostning af dem selv. Disse familiære dynamikker kan sætte dybe spor hos børn og unge, og det er derfor vigtigt, at de får et tilbud om at tale med andre voksne om deres situation – og ikke mindst møde andre børn og unge, der har det på samme måde. Det ikke at føle sig helt alene i noget, der er så svært, kan gøre en afgørende forskel i et ungt menneskes liv.

Læs mere under Shop/Forløb. Du er også altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak på kontakt@ceintra.dk 

Kærlig hilsen
Monica 

 

CENTER FOR INTEGRATIV TRAUMEBEHANDLING

Vores forløb til dig

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

Online forløb

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter.

Terapi

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

Supervision

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

 

Artikler