Heling og forløsning af traumer

Gruppeforløb

 

Nervesystemet er noget af det første, der dannes i os, og dets funktion er fuldstændigt afgørende for, hvordan vi oplever livet, og hvordan vi er i stand til at håndtere de udfordringer, vi møder. Nervesystemet er på mange måder arkitekten bag vores følelser og vores krops biokemi, og det er det, vi skal ind og “tale” med, uanset om vi arbejder med traumer, tilknytning eller noget helt tredje.

Supplement til individuel terapi

At arbejde individuelt er en vigtig del i traumearbejdet. Den tætte relation mellem dig og din terapeut er altafgørende for, om der bliver skabt så megen tryghed i dit nervesystem, at din krop og dit sind kan åbne for at blive mødt i de traumatiserede lag og dér tage imod den regulering, der kan genskabe det liv og den bevægelse, der engang stivnede i angst.

Når rummet bliver trygt, og du vil udforske dit nervesystem og din indre evne til at regulere dit nervesystem yderligere, kan det være en stor fordel at udvide dit traumearbejde med et gruppeforløb.

Hvad kan gruppeforløbet give dig?

Det er meget kraftfuldt at samarbejde i en gruppe. Gruppedynamikken kan åbne for følelser og sansninger, som toner frem, er klar til at blive mødt og reguleret i kontakt med gruppen på en anden måde end i individuel terapi. Vi ved ikke på forhånd, hvilke temaer der lever i gruppen og i dig. Måske er det et helt nyt tema, en oplevelse, eller muligvis noget du i forvejen kender til, men blot i et dybere lag i dig. På den måde bliver det at deltage i et gruppeforløb en slags udvidelse af det terapeutiske rum, som kan støtte dig i din proces med at blive god til at regulere dit nervesystem og stå stærkt i kontakt med andre mennesker i din hverdag. Både fordi traumerne ofte viser sig i relation til andre og fordi det kan være helende at lytte til andres udtryk af, hvordan traumerne viser sig for dem. 

 

I dette gruppeforløb vil du få en forståelse af, hvordan dit nervesystem hele tiden kommunikerer med dig og i relation med andres nervesystemer. Du vil lære, hvordan du konstruktivt kan bruge den opmærksomhed til at komme i dybere kontakt med dig selv, også sammen med andre. 

Indsigten i dit nervesystem og kendskab til kroppens forskellige signaler er på mange måder som at få et kompas, der kan hjælpe dig til at træffe sande og sunde beslutninger for dig selv – uanset hvad du står i.

De nye lag som bevidstgøres undervejs i forløbet, vil hjælpe og støtte dig i at forløse gamle mønstre og danne nye spor, så du kan stå mere frit i dit liv. Den dybere kontakt og det større kendskab til dig selv, din krop og dit nervesystem, vil hjælpe dig til en større ro, tryghed og tillid. 

Dét, at du opdager nye sider og nye kropslige lag af dig selv og mærker dig selv tydeligere, gør dig bedre til at sanse dine indre stop, og du bliver derfor bedre til at sætte grænser overfor dig selv og i dine relationer.

Bevægelse, samskabelse og sansning

Kroppen og nervesystemet sanser så meget mere end vi kan opfatte med vores sædvanlige bevidsthed. Derfor vil gruppeforløbet tage udgangspunkt i kroppens sanselige lag, så vi kan komme i kontakt med vores iboende visdom. Metoderne hertil vil være bevægelse, kropsøvelser, øveser to & to sammen, teori om nervesystemet og tilknytningsmønstre. Vi vil komme til at tegne, bruge musik mm.

De skabende metoder er med til at bringe de ubevidste og nye lag frem i dig, som vi sammen kan arbejde med. Det, der lever i gruppen, danner udgangspunktet, og temaerne viser sig fra gang til gang. Du vil derfor løbende modtage relevant materiale og øvelser, som vil støtte dine processer.

Mindfulness & Yoga

På dette gruppeforløb vil vi også fordybe os i mindfulness og yoga. Vores yogaterapeut vil guide dig og din krop gennem terapeutiske yoga- og mindfulness-øvelser, som vil kunne inddrages i din hverdag på en helt naturlig måde. 

Vi starter med mindfulness og yoga 2 ud af de 5 gange vi mødes. Hver gang laver vi øvelserne sammen, oplever og undersøger dem. Du får desuden en lydfil med hjem, så du kan træne øvelserne derhjemme indtil vi ses næste gang. 

Traumer aktiverer vores alarmberedskab på en måde, at vi kommer til at befinde os mere i fortiden og fremtiden end i nutiden – og her er der ingen regulering. Ved at træne evnen til at være til stede lige nu, kan nervesystemet regulere sig og vi har mulighed for at sanse og mærke, hvad der bevæger sig eller står stille i os. 

Terapeutisk yoga og mindfulness bringer opmærksomheden tilbage til nuet. Det kropslige arbejde baner vejen for at det føles nemmere at være med dig selv. Kroppen kan føles lettere og livet også kan føles mere meningsfyldt. Det kropslige arbejde gennem yoga og mindfulness er ordløst og arbejder med de iboende kropslige hukommelser. Nogle gange mærker vi en effekt i øjeblikket og andre gange først efter en tid, hvor du opdager, at noget er sluppet. Derfor mødes vi over flere gange, så vi i fællesskab kan følge op på både den umiddelbare og længerevarende effekt, terapeutisk yoga har. 

Gennem terapeutisk yoga vil du på en tryg og rolig måde, blive guidet til at begynde at sanse kroppen indefra, mærke kroppen og skabe en dybere kontakt til din krop. Vi vil også have fokus på åndedrættet, og herigennem hjælpe og aktivere den rolige og hvilende del af nervesystemet. Terapeutisk yoga skaber balance mellem krop og sind. 

Du behøver ikke at have erfaring med yoga eller være fleksibel inden du starter forløbet. Det bliver tilrettelagt, så alle kan være med, og øvelserne bliver tilpasset dine individuelle behov.

Praktiske informationer

gt-01

Dato

28/5-2021
25/6-2021
13/8-2021
24/9-2021
5/11-2021
(Alle dage er fra kl. 9:30-15:30).

Sted

Egholm
Trehøjevej 47A
4070 Kirke Hyllinge

Deltagerantal

Max. antal deltagere: 8

Forplejning

Der vil blive serveret
te og frugt
(frokost medbringer du selv). 

Pris

1550 kr. pr. gang

Tilmeldingsfrist

Tilmelding er bindende

Nærmere information

Kontakt Psykoterapeut
Monica Winther 

Kursusbetingelser

Klik her for at læse kursusbetingelserne

CENTER FOR INTEGRATIV TRAUMEBEHANDLING

Relaterede forløb

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

Relationel Biologisk
Supervision

TIL FAGPERSONER, SOM ARBEJDER MED TRAUMERAMTE

Vi kan i arbejdet med mange forskellige slags mennesker, som er ramt af traumer eller traumatiske oplevelser ikke undgå at støde ind i problematikker, som vi har vanskeligt ved at overskue.

8 på lager

HJÆLP… Jeg kan ikke
tage mig sammen!

ONLINEFORLØB
TIL DIG SOM ØNSKER AT VÆKKE DIN INDRE KRAFT OG LYST TIL LIVET

Oplever du, at det kan være svært at tage dig sammen? Skal det være slut med at bebrejde dig selv? Så er onlineforløbet her noget for dig.

Gruppeforløb for
Traumeramte

TIL DIG DER ER RAMT AF TRAUMER

At være sammen med andre i de svære følelser man står i, kan være det mest forløsende og en stor, stor støtte for den enkelte deltager.

10 på lager