Center for integrativ traumebehandling

Fagperson

Hører du til den gruppe af mennesker, der arbejder professionelt med andre mennesker, eksempelvis i sundhedssektoren, uddannelsesinstitutioner, socialpædagogiske fagområder, politi, kriminalforsorgen, flygtninge – og integrationsområdet, børneforsorgen eller andre lignende områder, så kan du have brug for både faglig og personlig støtte til de oplevelser, du dagligt møder i dit arbejde.

I arbejdet med traumeramte mennesker, eller et arbejde der i sig selv indeholder traumatiserende oplevelser, opstår der mange spændingsfelter; både på det faglige og personlige niveau. Vi kan som fagprofessionelle blive ramt af følelsen af ikke at slå til. Vi kan blive i tvivl om, hvordan vi skal agere i visse problemstillinger, og personligt kan vi blive påvirket af de historier vi er vidne til eller ”blot” hører. Sidstnævnte er ofte et overset aspekt af arbejdet med mennesker, og kaldes for sekundær traumatisering.

Sekundær traumatisering er et begreb som dækker over, når vi er vidne til andres ulykke, overgreb eller overhører voldsomme historier, som sætter et spor i os eller måske endda minder os, bevidst eller ubevidst, om noget voldsomt fra vores eget liv. Sådanne oplevelser kan forstyrre og ramme dig med samme styrke, som direkte oplevede traumer. Disse sekundære traumatiseringer er ofte oversete, især i fagprofessionelle kredse, men ikke desto mindre særdeles virkelige. 

Det er vigtigt, at det bliver taget alvorligt, da det påvirker hele ens funktion, velbefindende – ja livet i det hele taget. Ofte vil symptomerne være: stress, dårlig søvn, gentagende infektioner, irritabilitet, vrede, manglende overskud efter job, træthed, udbrændthed, m.m. 

I Center for Integrativ Traumebehandling tilbyder vi forløb, seminarer, supervision og foredrag for fagprofessionelle. Der er også mulighed for at tilrettelægge særlige forløb for dig, din arbejdsplads eller samarbejdspartnere. Du kan læse mere om disse tilbud under Shop/Forløb samt læse vores forskellige artikler om traumer.  

Kontakt os også meget gerne for en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kærlig hilsen
Monica

 

CENTER FOR INTEGRATIV TRAUMEBEHANDLING

Vores forløb til dig

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

Online forløb

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter.

Terapi

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

Supervision

Find et eller flere forløb, som passer til dine behov.
Vi tilbyder forløb til mennesker, som er ramt af traumer, har været udsat for traumatiske oplevelser og/eller har ondt i livet, til pårørende og til fagpersoner som arbejder i traumefelter. 

 

Artikler